de / en /et / ru

Esimesed asukad saabusid Alatskivile Kasumetsa lauta 2001.aasta novembris. Toona oli vastremonditud ja kaasaegse söödaliiniga varustatud laudaosa , kust põrsaste rõõmsat ruigamist kostus, meeldivaks vahelduseks muidu nii räämas ja mahajäetud sovhoosiaegses laudakompleksis. Ka kohalike elanike hulgas tekitas see sündmus mõõduka elevuse. Aastajagu oli meie sigala koduks vaid 1400-le, 2003.aastast aga juba 3000-le rõngassabale.

1999.aastal asutatud OÜ Friendsland oli eelnevalt vaid põlluharimisega tegelenud. Alates 2000.aasta kevadest asuti söötis põllumaade kallale, kus paljudel juhtudel juba pea kahemeetrine võsa peal kasvas. Esimese tegevusaastaga jõuti üles harida ca 500 ha põldu, kolmanda tegevusaasta lõpuks lõigati vilja juba 850- lt hektarilt. 2008.aastal ulatus külvipind koos seotud ettevõttega 1600 hektarini. Kasvatatakse kõiki traditsioonilisi teraviljaliike ja rapsi. Põllumajandusgrupis leiab tööd 20 kohalikku inimest, nii põlluharimise kui seakasvatuse juhtfiguurid on vastava kõrgema hariduse saanud spetsialistid.

Kuigi rahvasuu ütleb ”põllumees põline rikas”, julgeme meie oma kogemuste najal väita, et põllumees saab vaid siis rikas olla, kui ta sõna otseses mõttes põline on. Ehk paljude aastate jooksul suudab ta trotsides ilmataadi riukaid jõukuse oma aita tuua.